חיפוש

קרן פנסיה נבחרת – בעד ונגד

אחת הסוגיות המטרידות מזה זמן את הממונים על נושא החסכונות בכלל, והחסכונות הפנסיונים בפרט במשרד האוצר, הינה האחוז הגבוה מקרב העובדים השכירים והעצמאים כאחד, אשר אינם מבוטחים באמצעות קרנות הפנסיה, או שהפנסיה שהם צפויים לקבל תהיה מזערית. מדובר בעובדים שהשכר שלהם נמוך מצד אחד, או כאלה שעד לכניסת לתוקף של חוק פנסיה ממלכתית, לא היתה ברשותם קרן פנסיה, או שהייתה להם קרן והם פדו זה מכבר את הסכומים שהצטברו בה. ככל שהפנסיה תהיה נמוכה יותר, כך העובדים הללו יהפכו לתלויים יותר במדינת ישראל. כיון שכך, בחר משרד האוצר ארבע קרנות שתהיינה קרנות הפנסיה נבחרות. אל הקרנות הללו יעבירו המעסיקים את סכומי הכסף שנגבו מהעובד, יחד עם הסכומים שהם עצמם הפרישו לטובת הפנסיה. זאת, במקרים שבהם עובדים לא בחרו קרן פנסיה ספציפית ואין ברשותם קרן פנסיה פעילה אחרת. כיצד נבחרו קרנות הפנסיה לצורך העניין? מהם היתרונות שמזמנת ההפקדה בהן לחוסך? אילו חסרונות, אם בכלל, ניתן למצוא בשיטת הפעולה הזאת? להלן התשובות.

כיצד נבחרו קרנות פנסיה ייעודיות לשכירים שאין ברשותם קרן פנסיה

קרן פנסיה נבחרת הינה קרן שנבחרה על ידי משרד האוצר, להיות קרן שאליה יופקדו הסכומים שמפריש המעביד עבור פנסיה לעובד שלו, שאין ברשותו קרן פנסיה פעילה. גם סכומי הכסף שנגבו מהעובד יופקדו שם. על מנת לאפשר לעובדים, ובעיקר כאלה שההבנה שלהם בתחום היא מוגבלת וההכנסות שלהם בדרך כלל נמוכות, להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלהם, הוציא משרד האוצר מכרז שבו השתתפו קרנות הפנסיה הגדולות בישראל. במכרז הראשון נבחרו שתי קרנות, ואילו במכרז של 2018 נבחרו שתי קרנות נוספות, שהתחילו לשמש כקרנות נבחרות בתחילת שנת 2019. כל הקרנות הללו מציעות תנאי חיסכון מעולים ועמלות נמוכות במיוחד הן על ההפקדה והן על ניהול הכספים בקרן. העמלה על ניהול הכספים תעמוד על אחוז אחד לכל היותר, ואילו עמלת ההפקדה תהיה בסביבות 1.5 אחוזים. מדובר באחוזים נמוכים מאד ביחד למה שמקובל במשק. מנגד, מדובר בארבע קרנות שכל אחת מהן נחשבת לרווחית במיוחד.

בובה של זקנה עם כסף

היתרונות של קרנות פנסיה נבחרות לעובד

למעשה, הפקדות לקרנות הפנסיה הנבחרות מזמנות יתרונות רבים לעובד. ראשית, כפי שכבר הוזכר, העמלות הן על הניהול והן על ההפקדה התקופתית, הן נמוכות באופן יוצא דופן ביחס למה שמקובל בקרנות הפנסיה האחרות שאינן נבחרות. בנוסף, מדובר בקרנות שהתשואות שלהן גבוהות מאד גם בלי קשר להיותן קרנות נבחרות. כל הקרנות הנבחרות נמצאות בדרן כלל בחלק העליון של טבלת הקרנות הרווחיות המתפרסמת מעת לעת. לפיך, גם החוסכים בהן נהנים מתשואות גבוהות יחסית על החסכונות שלהם.

החיסרון העיקרי, אם אפשר לקרוא לזה חיסרון, הוא העדר היכולת של החוסך למשוך את הכספים בקרן כפי שנהג בעבר ושכירים רבים שאינם מודעים לחשיבות של הפנסיה מתמרמרים על כך. למעשה, אין הדבר בגדר חיסרון אלא דאגה אמיתית לעתידם הפיננסי של החוסכים.

אולי תאהבו גם את